ГУТАРКА

"Ат, не дурыце галавы!"

"Ды, праўду ж, драма ёсць такая,

Ў каторай прыстаў станавы

Лірычным вершам прамаўляе".