Тут пахаваны мае пачуванні

Тут пахаваны мае пачуванні, — калісьці жывыя.

Можа палюбіце Вы могілкі іх навяшчаць.

 

     -----    

 

Спеў залунаў — і сама адгукнулася чула на ліры

Звонам ціхуткім струна... Ці адзавецеся Вы?