Вашай цётцы, здаецца, вельмі прыемна

Толькі чаму ж гэта ў ночы глыбокія,

Даўшы спачынак стамлёным вачам,

Я шапачу цераз сны адзінокія:

«Аня... мая... нікаму не аддам».

 

Жерар де Вилье известный французский писатель. Его книги напечатаны более чем в 60 странах мира.