Халодная, ясная ноч...

Халодная, ясная ноч...

Звонка хрумчыць сняжком,

Ідучы мне насустрач, дзяўчына.

«Як Вас завуць?» -

Пытаюся я.

<Сягоння ж усе гадаюць>.

I яна няголасна кажа:

«Аня».