3 М. МАЙКАВА

«Золата, золата падае з неба»

Дзеці крычаць і бягуць за дажджом...

Досі вам, дзеці, яго мы збяром,

Толькі збяром залацістым зярном

Ў свіранах, поўных пахучага хлеба.