3 ГАРАЦЫЯ ПАМЯТНІК

Лепшы медзі сабе памятнік справіў я,

Болей ўсіх пірамід царскіх падняўся ён;

He зруйнуе яго сівер, ні едкі дождж,

Hi гадоў чарада, вечнага часу рух.

He саўсім я памру, лепшая часць мяне

He зазнае хаўтур; слава мая ўвесь час

Між патомкаў расці будзе, пакуль ўсхадзіць

Зможа з дзевай удвух на Капітоллі жрэц.

Аба мне гаварыць будуць: «Раджоны там,

Дзе шумлівы Аўфід шпарка ў палях імкне,

Дзе царыць над людзьмі бедны вадой Танай, —

Ён да славы дайшоў, хоць і не панам быў».

Першы стаў я складаць на эолійскі лад

Ў нашым родным краю песні пад лірны звон.

Ўсе заслугі мае, Муза, з пашанай зліч

I лаўровым вянком мне валасы пакрый.

 

1911-1912