МАЯ ДУША

Мая душа, як ястраб дзікі,

Што рвецца ў неба на прастор,

Вартуе вольных птушак крыкі, —

Мая душа, як ястраб дзікі.

Учуўшы іх, страхне вялікі

Свой сон, шыбне ды вышай гор,

Мая душа, як ястраб дзікі

Што рвецца ў неба на прастор!