ЗАВІРУХА

У бубны дахаў вецер б'е,

Грыміць па ім, звініць, пяе.

І спеў ліецца ўсё мацней, —

Гулянку справіў пан Падвей.

У бубны дахаў вецер б'е.

Грыміць па ім, звініць, пяе.

Ўскіпела снежнае віно

І белай пенай мкне яно.

У бубны дахаў вецер б'е,

Грыміць па ім, звініць, пяе.

Па вулках вее дзікі хмель,

Гудзіць сп'янелая мяцель.

У бубны дахаў вецер б'е,

Грыміць па ім, звініць, пяе.