КНІГА

Псалтыр, пакрытую няжорсткай, бурай кожай

Я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкнуў,

Перачытаў радкі кірыліцы прыгожай,

І воску з ладанам прыемны пах пачуў.

 

Вось псальма слічная: "Як той алень шукае

Крыніцы чыстай, так шукаю Бога я".

Як все свежасцю яе краса жывая!

Як радасна ўсё далей спяшыць душа мая!

 

І бачу я ў канцы няхітраю прыпіску,

Што "кнігу гэтую, раб Божы, дзяк Гапон

Дзеля душы спісаў у месце Ваўкавыску

У рок сем тысяч сто васмы з пачатку дзён".