ВЕЧАР

Месяц круглы ўстаў на небе,

Блішчыць не высока,

Ўвесь чырвона-жоўты, быццам

Пугачова вока.

 

3 мілым, задушэўным зыкам

Важкі хрушч лятае;

Пра няшчаснае каханне

Нехта запявае.

 

Голас полем пракаціўся,

У бары аддаўся:

"А дзе ж тая крынічанька,

Што голуб купаўся?"

 

І снуюцца сумна ў сэрцы,

Ўюцца адгалоскі

Горкай песні, простай песні

Беларускай вёскі...