Добрай ночы, зара-зараніца!

Добрай ночы, зара-зараніца!

Ўжо імгла над зямлёю лажыцца,

Чорнай рызай усё пакрывае,

Пылам зор небасхіл абсявае.

Цішыня агартае мне душу.

Вецярок прыдарожную грушу

Ледзьве чутна варуша—калыша,

Міла бомы смяюцца у цішы,

Ціха срэбрам грукае крыніца.

Добрай ночы, зара-зараніца!