Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог

Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог

Улажылі спаць мяне вы на зямлі.

Не ўстае стаўпом пыл светлы ўздоўж дарог,

Ў небе месяца праглянуў бледны рог,

Ў небе ціха зоркі расцвілі.

 

Заварожаны вячэрняй цішынёй

Я не цямлю, дзе рука, дзе галава;

Бачу я, з прыродай зліўшыся душой,

Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,

Чую ў цішы, як расце трава.

 

Новинки книг скачать бесплатно