Адам Богданович


Адам Ягоравіч Багдановіч быў хадцам з прыгоннага сялянства Халопеніч Барысаўскага ўезда. 1882 годзе ён скончыў Нясвіжскую семінарыю. Тры гады працаваў у вёсцы Пагарэлае на Чэрвеньшчыне, а з 1885 года — у Мінскім Пачатковым вучылішчы. Ён быў этнографам і фалькларыстам. Першая ягo кніга — «Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў» І895). Вядомымі таксама сталі яго Кнігі «Старонкі з жыцця Горкага» U965), «Мова зямлі» (1966) і інш.