ВЯНОК

[1] 2 3

Вы, хто любіце натрапіць

У ЗАЧАРОВАНЫМ ЦАРСТВЕ

ВОЗЕРА

НАД ВОЗЕРАМ

ВАДЗЯНIК

ЗМЯІНЫ ЦАР

БУРА

У небе - ля хмары грымотнай

ВОЗЕРА

Прывет табе, жыццё на волі!

Блішчыць у небе зор пасеў

Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог

Добрай ночы, зара-зараніца!

Ціха па мяккай траве

Вечар на захадзе ў попеле тушыць

САМНАМБУЛ

Плакала лета, зямлю пакідаючы

Дзесь у хмарах жывуць павукі

РАЗРЫТАЯ МАГIЛА

Ноч. Газніца гарыць, чырванее

ЗІМОВАЯ ДАРОГА

ЗІМОЙ

ПЕРАД ПАВОДКАЙ

Падымі у гару сваё вока

МАЁВАЯ ПЕСНЯ

РАМАНС

ДОСІ ЎЖО ПРАЦЫ

ЗГУКІ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Сумна мне, а ў сэрцы смутак ціха запявае

Не кувай ты. шэрая зязюля

ЯН I МАЦІ

Сэрца ные, сэрца кроіцца ад болю

ВЕЧАР

ЛЕТАПIСЕЦ

ПЕРАПIСЧЫК

КНІГА

СЛУЦКІЯ ТКАЧЫХІ

БЕЗНАДЗЕЙНАСЦЬ

Ціхі вечар; знікнула спякота

Па ляду, у глухім бары

УСТУП

Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць!

У ВІЛЬНІ (Санет)

За дахамі места памеркла нябёс пазалота

На глухіх вулках — ноч глухая

ЗАВІРУХА

Сеў хлопчык з шкляначкай ля вулічнаго ганку

Ад спёкі пышуць дахі і асфальт

ДЗВЕ СМЕРЦI

С. E. ПАЛУЯНУ

[1] 2 3