МАКСИМ БОГДАНОВИЧ В МИНСКЕ

У раёне Троіцкага прадмесця ствараецца Літара-турны музей М. Багдановіча. У экспазіцыйных залах размесцяцца матэрыялы, звязаныя з яго жыццём і творчай дзейнасцю: рукапісы, дакументы розных гадоў жыцця паэта, кнігі, рэчы, якімі некалі карыстаўся пясняр, выданні яготвораў, фотаздымкі, графічныя і скульптурныя работы, творы жывапісу.'

Сімвалам паэзіі М. Багдановіча стала слова «зорка». Паэт пакінуў нас вельмі маладым, але яго талент яркай зоркай свеціць людзям,— і за тэта мы навечна ўдзячны яму. Яго зорка дорыць нам «светлыя згадкі», будзіць у нашых сэрцах пачуццё прыгажосці, любоў да роднай Беларусі.

Выйдзіце ў вечар. Выйдзіце ў ноч. Зірніце на расцвіўшае зорнае неба...

...«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,

Ясныя зоркі Геркулеса?

Да іх ляціць наша сонца,

I нясецца за сонцам зямля.

Нашто ж на зямлі

Сваркі і зводкі, боль і горыч,

Калі ўсе мы разам ляцім Да зор?»

Зоры ў небе, зоры ў сэрцах. Няхай яны ніколі не згаснуць. I няхай заўсёды свеціць ясная Зорка паэзіі М. Багдановіча.

Вы мне говорите, что сердце поэта,

Когда он рождает поэзии чудо,

Небесным огнем обогрето...

В истории каждого народа есть имена, которыми он особенно гордится. Среди них есть такие, которые стали достоянием человечества, ибо слава о них перешагнула границы стран и времен. Белорусский поэт Максим Богданович приобрел известность благодаря своему литературному таланту, гражданским и человеческим качествам. Его имя заслуженно стоит рядом с именами славных основателей современной белорусской литературы — Янки Купалы и Якуба Коласа.

Звонкая лира Богдановича, чрезвычайно богатая по содержанию, наполнена той силой веры в трудовой народ, которая сделала поэта одним из прогрессивных людей своего времени.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21